Przeszukaj blog
Kategorie bloga

Informacje o igłach - co powinno się wiedzieć

Co trzeba wiedzieć o igłach szwalniczych

Do podstawowych parametrów charakteryzujących igły maszynowe zalicza się: system igły, numer oraz rodzaj czubka. System igły określa te cechy wymiarowe igły maszynowej, które warunkują jej poprawną współpracę z chwytaczem, mającą na celu utworzenie ściegu. W ramach każdego systemu igły mają ściśle określoną:

- grubość i kształt kolby oraz

- wymiary długościowe, takie jak: długość igły mierzona od górnej krawędzi uszka do końca kolby, całkowita długość igły lub też długość czubka mierzona od górnej krawędzi uszka.


System igieł szwalniczych

Systemy oznacza się symbolami literowo-cyfrowymi, ustalanymi przez producentów. Systemy są skatalogowane, co umożliwia prawidłowy dobór igły do określonego typu maszyny szyjącej. Należy pamiętać, że każda maszyna wymaga stosowania igły ściśle określonego systemu. System igły, choć jednoznacznie przyporządkowuje igłę do określonego typu maszyny szyjącej, nie daje pełnej informacji o charakterystyce wymiarowej igły maszynowej.

Wymiar, którego system igły nie uwzględnia, to nominalna średnica części roboczej. W ramach danego systemu igły mogą różnić się grubością trzona, a ta z kolei decyduje o obszarze zastosowań w konkretnych zadaniach technologicznych, określonych m.in. rodzajem przeszywanego materiału oraz nici szwalnej. Grubość igły wyraża się najczęściej przy użyciu numeracji metrycznej: numer metryczny igły to nominalna średnica jej trzona (mierzona tuż za podcięciem) wyrażona w milimetrach i pomnożona przez 100. I tak np. numer metryczny igły o średnicy trzona D=0,7 mm wynosi Nm=0,7·100=70. Od numeru igły uzależnione są m.in. wymiary jej uszka oraz długiego rowka.


Grubość igły szwalniczej

W dostępnych na rynku katalogach nici szwalnych każdemu asortymentowi nici przypisane są rekomendowane grubości igieł maszynowych, zaś katalogi igieł zawierają zestawienia numeracji zalecanych do nici szwalnych nie tylko o określonym numerze handlowym czy masie liniowej (Tt), ale również strukturze i składzie surowcowym.

Dobierając igłę do określonej grubości oraz rodzaju nici szwalnej należy mieć na uwadze nie tylko początkową charakterystykę nici, ale również uwzględnić zmianę jej własności w trakcie szycia oraz po przeszyciu. Z tego m.in. powodu do wykonanych w 100% z włókien PES nici rdzeniowych o masie liniowej 60 tex zalecana jest igła o Nm=90÷100. Jeśli jednak zdecydujemy się na nici rdzeniowe z oplotem bawełnianym (również o grubości 60 tex), wówczas przeszycia powinny zostać wykonane przy użyciu igły o numerze Nm=100÷120.


Czubki igieł szwalniczych

Poza systemem i grubością, igły różnicuje również rodzaj czubka. Wybór igły posiadającej określone zakończenie uwarunkowany jest rodzajem przeszywanego materiału. Igła podczas przebijania materiału powinna zagłębiać się w przestrzenie pomiędzy nitkami, z których jest on zbudowany, nie powodując przy tym uszkodzeń jego struktury. Sprzyjają temu specjalnie zaprojektowane kształty nietnących czubków igieł, najczęściej stożkowe lub kuliste:


Do szycia materiałów o ciągłej strukturze, takich jak skóry czy laminaty, rekomendowane jest stosowanie igieł posiadających czubki tnące. Mają one za zadanie przebić otwór w przeszywanym materiale, by możliwe było przeprowadzenie przez niego nici szwalnej. Zakończenia tnące charakteryzują się specjalnym profilem przekroju poprzecznego; są to m.in. kształty soczewkowe, romboidalne, trójkątne oraz stożkowe z trójkątnym zakończeniem.

Nić szwalna wprowadzana jest do ściegu w stanie rozciągnięcia, a po zdjęciu przeszytego elementu z maszyny wewnętrzne naprężenia nici podlegają procesowi relaksacji. W rezultacie, w wyrobach produkowanych z materiałów o dużej sztywności (tapicerka, galanteria skórzana) nitka będzie wykazywać naturalną tendencję do układania się po najkrótszej linii między kolejnymi otworami wybitymi przez igłę. W zależności od kształtu czubka zastosowanej igły maszynowej oraz jego orientacji względem kierunku szycia różne może być ułożenie nici w ogniwach ściegu znajdujących się na linii szwu, co decyduje o dodatkowych efektach wzorniczych.

Szczegółowa charakterystyka igieł maszynowych, zawierająca m.in. informacje o jej podstawowych parametrach, takich jak: system, numer oraz typ czubka, podawana jest na opakowaniach zbiorczych (minimalna ilość igieł w opakowaniu to z reguły 10 sztuk)

Zostaw komentarz
Odpowiedz
Zaloguj się aby dodać komentarz.

Menu

Kod QR

Ustawienia

Utwórz darmowe konto aby zapisać w ulubionych.

Zarejestruj

Utwórz darmowe konto do korzystania z listy życzeń.

Zarejestruj