SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY ODZIEŻOWEJ

MECHANIKÓW MASZYN SZWALNICZYCH

KONSTRUKTORÓW I TECHNOLOGÓW

PERSONELU DZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI