Porady

Zablokowana igła w maszynie do szycia – najczęstsze przyczyny

Zablokowana igła w maszynie do szycia to jedna z częstszych przyczyn w zakresie awarii i usterek, uniemożliwiająca dalsze szycie. Jedną z częstych powodów jest zablokowanie się obrabianego materiału lub splątanie nici, a także zużycie się igły i tym samym konieczność jej wymiany na nową. Nierzadko unieruchamia to całą maszynę do szycia. Inną z przyczyn może być również wysunięcie się igły z zacisku w trakcie pracy, jej nieprawidłowe założenie i tym samym przyjęcie przez nią niewłaściwej pozycji. W takiej sytuacji zablokowania igły w maszynie do szycia nie należy działać „na siłę”. Pierwszym krokiem jest zdiagnozowanie przyczyny, a następnie jej usunięcie.

Inne, częste przyczyny zablokowania igły w maszynie do szycia

Pozostałe najistotniejsze przyczyny zblokowania igły, o których należy pamiętać:

– Maszyna jest brudna lub niedostatecznie nasmarowana – należy pamiętać o regularnej konserwacji maszyny, jej czyszczeniu i naoliwianiu;

– Igła jest zużyta lub błędnie dobrana – co oznacza, że jest tępa i uniemożliwia to jej właściwe przytrzymanie w igielnicy. Pamiętajmy też o konieczności wyboru właściwej, pasującej igły;

– Igła jest zgięta – np.: na skutek nadmiernego pchania czy ciągnięcia tkaniny podczas szycia;

– Prędkość szycia jest za wysoka – zwłaszcza w przypadku grubych tkanin.

Jak postępować w sytuacji zablokowania igły w maszynie do szycia?

Najważniejszą kwestią związaną również z bezpieczeństwem jest odłączenie maszyny od prądu i delikatne uniesienie stopki. Następnie diagnozujemy przyczynę. Jeśli koniecznym jest sprzątanie resztek wciągniętego materiału czy splątanej nitki to być może koniecznym będzie zdjęcie płytki ściegowej. Przydadzą się nożyczki z wąskim i ostrym czubkiem.

Zablokowanie igły w maszynie do szycia może wymagać także zdjęcia obudowy maszyny i spojrzenia do środka. Można poluzować zacisk igły, spróbować opuścić igielnicę poprzez pokręcanie kołem. Jeśli nie jest to pomocne to następnym krokiem jest próba wyjęcia bębenka. Gdy jest on całkowicie unieruchomiony należy rozmontować cały chwytacz w maszynie do szycia, wyjąć igłę, wyczyścić całość i złożyć ponownie. Często wymaga to także montażu nowej igły w maszynie do szycia.